1. Ik hou niet van ingewikkelde taal en afspraken, en jij waarschijnlijk ook niet. Als iets niet duidelijk is, of je bent ergens ontevreden over; laat het me zo snel mogelijk weten. Ik ben ervan overtuigd dat we er samen wel uitkomen.
  2. Betalingstermijn

Wanneer je ervoor kiest om in termijnen van vier weken te betalen, wordt er verwacht dat je de factuur binnen 7 dagen van ontvangst overmaakt.

  1. Aansprakelijkheid

Je bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor mogelijke schade, letsel of complicaties tijdens dit samenwerkingsverband. Je wordt verwacht pijntjes en blessures te melden, zodat we letsel kunnen voorkomen.

  1. Inspanningsverplichting

Je mag van mij verwachten dat ik er alles binnen mijn macht aan doe om jou te zien slagen. Ik heb geen directe controle of verantwoordelijkheid over jouw resultaat, die heb jij. Maar ik zal er alles aan doen om je daarbij te helpen.

  1. Toegang tot de apps

Je ontvangt bij je aanmelding minstens een jaar toegang tot de apps die ik gebruik voor mijn coaching. Hier zitten een aantal regels en eisen aan verbonden:

a. Je hebt toegang zolang ik de apps gebruik voor mijn coaching. Ik behoud het recht om op ieder moment te stoppen met het aanbieden en gebruiken van de apps, waarbij jij ook toegang verliest tot de PRO versie van de apps.

b. Ik heb het recht om je PRO toegang stop te zetten wanneer je er minstens 3 maanden geen gebruik van hebt gemaakt.

  1. Rechten en Plichten

Je hebt tijdens dit traject recht op minstens 10 coachgesprekken, mits je ze binnen de tijd van je traject inplant. Wanneer je om wat voor reden dan ook je coachgesprekken zonder overleg en overeenkomst te laat inplant, ben ik je niets verschuldigd. Het is jouw plicht om je coachgesprekken op tijd in te plannen, zodat je het maximale uit je traject haalt.

Wanneer ik tien minuten na de geplande start van je coachingsessie nog niets van je gehoord heb, vervalt je sessie. Je wordt verwacht op tijd te komen of tijdig te communiceren zodat ik de planning eventueel kan aanpassen, om te voorkomen dat de kwaliteit van coaching komt te lijden onder het gebrek aan beschikbare tijd.

  1. Annuleringsvoorwaarden

Bij het aanschaffen van je coachingsproduct, geef je aan voor een X aantal weken met me aan de slag te gaan.

Mocht je door overmacht niet langer gebruik kunnen maken van de coaching waar je nog recht op hebt, kunnen we in goed overleg eventueel kiezen voor uitstel van je resterende coachingstraject. Ik behoud hierin altijd het recht om te beslissen. Omdat het om een 1 op 1 traject gaat, geef ik onder geen omstandigheden geld terug.

  1. Garanties

Als jij tot 24u na je kick-off sessie geen vertrouwen hebt in de coaching, krijg je van mij per direct je geld terug. Zonder vertrouwen, is mooi resultaat onmogelijk.

  1. Na de coaching

Wanneer je coachingstraject afloopt en je er niet voor kiest om te verlengen of door te stromen nar een van de opties waarin ik m’n Whatsapp aanbied, verlies je je toegang tot m’n Whatsapp nummer. Wel behoud je je toegang tot de apps zoals eerder afgesproken.

  1. De inhoud van de coaching

Onder geen enkele voorwaarden is het toegestaan om het materiaal uit de coaching, zoals de modules en de leefstijlanalyse, te delen met derden. Tijdens de coaching heb je toegang tot dit materiaal, maar het is níét je bezit. Het doorverkopen hiervan, of gebruiken voor een eigen product, heeft wettelijke consequenties. Ofwel: Wees respectvol en steel m’n werk niet. Lijkt me vanzelfsprekend.